Db393 – 322722 – 486486 di chuyển đến tên miền mới

Hướng dẫn di chuyển sang tên miền và hệ thống mới của Dubai

Khi di chuyển sang hệ thống mới, nhất thiết bạn phải thay đổi mật khẩu của mình. Vui lòng kiểm tra email của bạn để lấy mật khẩu hệ thống tự động gửi cho bạn, sau đó tiến hành đổi mật khẩu.
Link Dubai Casino mới nhất:   Link 1   –   Link 2   –   Link 3
Xin chào các bạn,

Để phục vụ tốt hơn thành viên của mình, từ tháng 11-2019, dubai casino tiến hành nâng cấp toàn diện hệ thống và di chuyển đến tên miền mới db451.com.